Jestem psychologiem, psychoterapeutą i bioetykiem.

Absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii INTRA.
Doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Wcześniej, bo na studiach magisterskich, oprócz psychologii równolegle studiowałam filozofię, oba kierunki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracę w szkolnictwie wyższym jako wykładowca rozpoczęłam w 2003 roku.  Równolegle do pracy naukowo - dydaktycznej pracowałam nad własnym rozwojem, poszerzałam wiedzę i zdobywałam doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.   

Jestem Certyfikowanym Nauczycielem MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności), uprawnienia uzyskałam w The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskim Instytucie Mindfulness, zorganizowałam już kilkadziesiąt edycji treningów MBSR i wiele warsztatów popularyzatorskich.

Odbyłam liczne staże, w takich ośrodkach jak:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach,
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Leczenia Ambulatoryjnego dla osób uzależnionych w Mysłowicach,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii I. 

 

Pracuję integratywnie łącząc klasyczne podejścia humanistyczne ze współczesnymi jak ACT, TERAPIA SCHEMATÓW czy EMDR. Dzięki takiemu połączeniu umiejętności z różnych nurtów terapeutycznych, nie zamykam się w spojrzeniu na człowieka w jeden schemat, a jego życie i problemy mogę zobaczyć z wielu perspektyw.

Pracuję zgodnie z etyką zawodową, poddaje się regularnej superwizji (w dwóch niezależnych ośrodkach). Jestem członkiem stowarzyszeń zawodowych. 

Prywatnie... żoną, mamą dwójki nastolatków. 

 


Szkolenia:

 

Szkoła Psychoterapii INTRA (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - PTP), Warszawa

♦ "Terapia Schematów Osób Dorosłych", prowadzenie: Magdalena Gulcz (Polska), dr Remco van der Wijngaart (Holandia), 

"Teacher for Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)", certyfikowany przez The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polski Instytut Mindfulness, Warszawa

"Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u osób dorosłych", Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, Warszawa

"Intensywny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP) i uważności", prowadzenie: Lidia Budziszewska - Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania), Poznań

"EMDR Europe - Level 1", prowadzenie: dr Anna Rita Verardo - Uniwersytet Rzymski "La Sapienza" (Włochy),  Warszawa

♦ "EMDR Europe -  EMDR Basic Traning (Level 2)", prowadzenie: dr Marzena Olędzka (Polska),  Warszawa

♦ "Rany duszy, ból ciała - EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu", prowadzenie: dr Elisa Faretta - Szkoła Specjalizacji Psychoterapii Psychosomatycznej Instytutu Medycyny Psychosomatycznej w Mediolanie (Włochy), PTTEMDR, Italianssima 

♦ "Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły", prowadzenie: Giada Maslovaric (Włochy),

♦ "Traumy interpersonalne w terapii EMDR", prowadzenie: dr Anna Rita Verardo - Uniwersytet Rzymski "La Sapienza" (Włochy),

♦ "EMDR w leczeniu depresji: podstawy kliniczne",  prowadzenie: prof. Luca Ostacoli - Uniwersytet w Turynie (Włochy),

♦ "EMDR w pracy z parami", prowadzenie: dr Anna Rita Verardo - Uniwersytet Rzymski "La Sapienza" (Włochy),

"Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała"prowadzenie: Lucyna Lipman (Polska),

♦ "Pacjent z poczuciem beznadziei - jak pracować w gabinecie psychoterapeuty. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów", prowadzenie: dr Mariusz Wirga - University of Southern California, Todd Cancer Institute w Long Beach (USA),

♦ "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności", Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Narodowa Fundacja Snu, Warszawa

"ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami"prowadzenie: dr Russ Harris (Australia), 

♦  "6 kroków do elastyczności z matrycą ACT" prowadzenie: Benjamin Schoendorff (Kanada),

♦  "Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)" prowadzenie: dr Timothy Gordon (USA),

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej", prowadzenie: prof. Jonathan Kanter - University of Washington (USA),

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP", prowadzenie: dr Matthew M. Skinta - Roosevelt University (USA),

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość",  prowadzenie: dr Matthew M. Skinta - Roosevelt University (USA),

"Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie", prowadzenie: dr Ray Owen (Wielka Brytania),

"Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania", prowadzenie: Lidia Budziszewska - Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania), Poznań

♦ "Sens życia i rozwój w ramach relacji terapeutycznej: Perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania oraz ewolucyjna", prowadzenie: prof. Kelly Wilson - University of Mississippi (USA),

"Focusing w pracy z krainą snów", prowadzenie: Claude Missiaen (Belgia),

♦ "Stojąc twarzą w twarz z egzystencjalnymi demonami", prowadzenie: Claude Missiaen (Belgia),

"Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED)", prowadzenie: dr Fragiskos Gonidakis - Szkoła Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach  (Grecja), Kraków

"Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)", prowadzenie: Hope Arnold (USA),

♦ "Terapia dialektyczno-behawioralna w złożonym PTSD (DBT-PTSD)", prowadzenie: prof. Martin Bohus - Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy),

"Compassion Practitioner Foundation Course", certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania), Warszawa

"Interwencja kryzysowa w praktyce", Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

"O spotkaniu, które się narodzi. Psychoterapia w leczeniu niepłodności", prowadzenie: Anna Janik, Polski Instytut Ericksonowski, Katowice

♦ "Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka", Fundacja NAGLE SAMI, Warszawa

"Starzenie i umieranie jako część życia. Szkolenie dla profesjonalistów i osób osobiście związanych z tematem", prowadzenie: Jeanne Denney (USA),  Kraków

"Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia", Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa

 


Publikacje:

 

Pełna lista moich publikacji zebrana jest na Stronie Domowej.

 


Wystąpienia:

 

Spis wystąpień na konferencjach naukowych zestawiony jest również na mojej Stronie Domowej.

Natomiast aktywność popularnonaukową zebrałam w tym miejscu.