Jestem psychologiem, psychoterapeutą i bioetykiem.
Doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Wcześniej, bo na studiach magisterskich, oprócz psychologii równolegle studiowałam filozofię, oba kierunki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Na co dzień uczę przyszłych psychologów w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracę w szkolnictwie wyższym jako wykładowca rozpoczęłam w 2003 roku. Równolegle do pracy naukowo - dydaktycznej pracowałam nad własnym rozwojem, poszerzałam wiedzę i zdobywałam doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.   

Jestem Certyfikowanym Nauczycielem MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności), uprawnienia uzyskałam w The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskim Instytucie Mindfulness, zorganizowałam już kilkadziesiąt edycji treningów MBSR i wiele warsztatów popularyzatorskich.

Pracuję integratywnie łącząc klasyczne podejścia humanistyczne ze współczesnymi jak ACT czy EMDR. Dzięki takiemu połączeniu umiejętności z różnych nurtów terapeutycznych, nie zamykam się w spojrzeniu na człowieka w jeden schemat, a jego życie i problemy mogę zobaczyć z wielu perspektyw.

Pracuję zgodnie z etyką zawodową, poddaje się regularnej superwizji (w dwóch niezależnych ośrodkach). Jestem członkiem stowarzyszeń zawodowych. 

Prywatnie... żoną, mamą dwójki nastolatków. 

 


Szkolenia:

 

Szkoła Psychoterapii INTRA, Warszawa

"Teacher for Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)", certyfikowany przez The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polski Instytut Mindfulness, Warszawa

"Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u osób dorosłych", Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, Warszawa

"Intensywny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP) i uważności", Poznań

"EMDR Europe.", Warszawa

♦  "6 kroków do elastyczności z matrycą ACT",

"Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie"

"Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania", Poznań

"Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED)", Kraków

"Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)"

"Compassion Practitioner Foundation Course", certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania), Warszawa

"Interwencja kryzysowa w praktyce", Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

"O spotkaniu, które się narodzi. Psychoterapia w leczeniu niepłodności", Polski Instytut Ericksonowski, Katowice

"Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia", Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa

 


Publikacje:

 

Pełna lista publikacji zebrana jest na mojej Stronie Domowej.

 


Wystąpienia:

 

Spis wystąpień na konferencjach naukowych zestawiony jest również na mojej Stronie Domowej.

Natomiast aktywność popularnonaukową zebrałam w tym miejscu.