Jestem psychologiem, psychoterapeutą i bioetykiem.
Doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Wcześniej, bo na studiach magisterskich, oprócz psychologii równolegle studiowałam filozofię, oba kierunki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracę w szkolnictwie wyższym jako wykładowca rozpoczęłam w 2003 roku.  Równolegle do pracy naukowo - dydaktycznej pracowałam nad własnym rozwojem, poszerzałam wiedzę i zdobywałam doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.   

Jestem Certyfikowanym Nauczycielem MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności), uprawnienia uzyskałam w The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskim Instytucie Mindfulness, zorganizowałam już kilkadziesiąt edycji treningów MBSR i wiele warsztatów popularyzatorskich.

Odbyłam liczne staże, w takich ośrodkach jak:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach,
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Leczenia Ambulatoryjnego dla osób uzależnionych w Mysłowicach,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii I. 

 

Pracuję integratywnie łącząc klasyczne podejścia humanistyczne ze współczesnymi jak ACT, TERAPIA SCHEMATÓW czy EMDR. Dzięki takiemu połączeniu umiejętności z różnych nurtów terapeutycznych, nie zamykam się w spojrzeniu na człowieka w jeden schemat, a jego życie i problemy mogę zobaczyć z wielu perspektyw.

Pracuję zgodnie z etyką zawodową, poddaje się regularnej superwizji (w dwóch niezależnych ośrodkach). Jestem członkiem stowarzyszeń zawodowych. 

Prywatnie... żoną, mamą dwójki nastolatków. 

 


Szkolenia:

 

Szkoła Psychoterapii INTRA (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - PTP), Warszawa

♦ "Terapia Schematów Osób Dorosłych",

"Teacher for Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)", certyfikowany przez The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polski Instytut Mindfulness, Warszawa

"Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u osób dorosłych", Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, Warszawa

"Intensywny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP) i uważności", Poznań

"EMDR Europe", Warszawa

♦ "Rany duszy, ból ciała - EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu"

♦ "Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły",

♦ "Traumy interpersonalne w terapii EMDR"

"Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała",

♦ "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności", Warszawa

"ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami"

♦  "6 kroków do elastyczności z matrycą ACT",

♦  "Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)",

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej",

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP",

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość",

"Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie", 

"Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania", Poznań

"Focusing w pracy z krainą snów", Warszawa

♦ "Stojąc twarzą w twarz z egzystencjalnymi demonami", Warszawa

"Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED)", Kraków

"Wprowadzenie do RO-DBT (Radykalnie Otwartej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)",

♦ "Terapia dialektyczno-behawioralna w złożonym PTSD (DBT-PTSD)",

"Compassion Practitioner Foundation Course", certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania), Warszawa

"Interwencja kryzysowa w praktyce", Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

"O spotkaniu, które się narodzi. Psychoterapia w leczeniu niepłodności", Polski Instytut Ericksonowski, Katowice

♦ "Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka", Fundacja NAGLE SAMI, Warszawa

"Starzenie i umieranie jako część życia. Szkolenie dla profesjonalistów i osób związanych z tematem" Kraków

"Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia", Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa

 


Publikacje:

 

Pełna lista moich publikacji zebrana jest na Stronie Domowej.

 


Wystąpienia:

 

Spis wystąpień na konferencjach naukowych zestawiony jest również na mojej Stronie Domowej.

Natomiast aktywność popularnonaukową zebrałam w tym miejscu.