CENNIK:♦ Konsultacja psychologiczna [50 min] 100PLN
♦ Psychoterapia indywidualna [50 min] 100PLN
♦ Interwencja kryzysowa [50 min] 100PLN
♦ Konsultacja psychologiczna dla par zmagających się z niepłodnością [50 min] 120PLN
♦ Diagnoza psychologiczna [cena uzależniona od długości procesu diagnostycznego] od 150PLN
♦ Spotkanie indywidulane mindfulness [50 min] 100PLN
♦ Spotkania grupowe mindfulness szczegóły